VVIT Meetup: IT meets wood

Kako spojiti IT sektor i drvnu industriju? Odgovor na ovo pitanje bila je tema novog VVIT Meetupa održanog 21.6.2023. u Gradištu.

Dobrodošlicu prisutnima poželio je direktor Centra kompetencija dr. sc. Ivan Ambroš, koji je ukratko predstavio rad Centra te prilike za suradnju i razmjenu ideja s članovima Udruge.

Nakon uvodnog dijela slijedio je obilazak Centra kompetencija, pregled strojeva i opreme te mogućnosti primjene različitih tehnologija (CNC, 3D, UV LED, laser…).

Ovim putem zahvaljujemo svim članovima Udruge na dolasku i Centru kompetencija na gostoprimstvu te se nadamo osnaživanju daljnje suradnje u području digitalizacije i inovativnih tehnoloških rješenja u drvnom sektoru.